<

Tin Tức

Tính Năng Chợ (Mua - Bán)

20-9-2022

TÍNH NĂNG CHỢ (MUA - BÁN)

Mở Khóa tính năng giao dịch ở cấp độ 25

Giao Dịch - Thương Hội

Trong Thị trường giao dịch, bạn có thể mua nhiều vật phẩm khác nhau như nguyên liệu tinh luyện, thẻ, phụ kiện, vật liệu thú cưỡi, vật liệu bánh răng Verus, v.v.

Mỗi vật phẩm có một giới hạn khác nhau về số lượng bạn có thể mua mỗi ngày và Zeny là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong Giao Dịch.

Bạn cũng có thể bán các vật phẩm mà bạn không cần.

Nhấn vào tab “Bán” ở đầu cửa sổ Giao dịch và chọn một vật phẩm bạn sẽ bán và giá của mỗi mặt hàng sẽ được hiển thị.

Khi bạn bán hàng, sẽ có một tỷ lệ mất giá nhất định và tỷ lệ này khác nhau tùy theo loại vật phẩm.

Giao dịch - Cửa Hàng

Trong cửa sổ Giao dịch, hãy nhấn vào tab “Cửa hàng” ở phía bên phải.

“Cửa Hàng” hiển thị các vật phẩm đang được bán bởi những người chơi khác.

Bạn có thể tìm thấy nhiều vật phẩm khác nhau như nguyên liệu chế tạo, nguyên liệu tinh luyện, food và bình thuốc và nhiều hơn thế.

Bạn cần đồng Copper để mua các vật phẩm trong cửa hàng và danh sách vật phẩm được làm mới sau mỗi 5 phút.

Bạn có thể sử dụng Zeny để làm mới danh sách ngay lập tức.

Bạn có thể bán các vật phẩm trong phần cửa hàng. nhấn vào vật phẩm và ấn bán, giá sẽ được niêm yết sẵn, tuy nhiên bạn có thể tăng hoặc giảm giá( đến tối đa tăng 50% và giảm tối đa 50%)

Khi vật phẩm được đăng ký bán, thuế 7% sẽ được khấu trừ.