<

Tin Tức

Tính Năng Thuê Thẻ

20-9-2022

TÍNH NĂNG THUÊ THẺ

- Thuê thẻ sẽ giúp người chơi có được thẻ bài mong muốn mà không tốn zeny, tuy nhiên thời gian

chỉ 7 ngày, sau khi hết hạn thẻ bài sẽ tự biến mất.

- Thẻ thuê được sẽ phụ thuộc vào cấp độ người chơi, NPC sẽ không hiển thị các thẻ cao hơn cấp độ người chơi.