<

Tin Tức

Tính Năng Kế Thừa Tinh Luyện

20-9-2022

TÍNH NĂNG KẾ THỪA TINH LUYỆN 

- Khi bạn thay đổi trang bị ở cấp độ cao hơn với cấp độ trang bị hiện tại, sẽ hiện ra kế thừa,

chạm vào sẽ tự động di chuyển đến NPC

 

 

- Trang bị nhận được kế thừa sẽ nhận số cấp độ tinh luyện tương ứng mà không bị giảm đi,

có nghĩa nếu vũ khí lv50 đang Tinh Luyện +10, khi chuyển sang vũ khí lv70 vẫn sẽ là +10.

- Để có thể thực hiện kế thừa, sẽ có 1 số nguyên liệu yêu cầu, chỉ cần mang đủ các nguyên

liệu NPC cần.

- Kế thừa 100% thành công.