<

Tin Tức

Trang bị - Thẻ cắm

27-9-2022

Bạn có muốn tăng cường vũ khí và phòng cụ của mình không?

Đục lỗ và cắm thẻ!

Đục lỗ

Bạn sẽ có thể cắm thẻ cho trang bị của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ “[Thám hiểm] Thử thách của Izlude” ở Cấp 23.

Trong khi làm nhiệm vụ liên quan, hãy nói chuyện với NPC Chris trong Cửa hàng trang bị của Prondra để mở tính năng đục lỗ trang bị 

Để đục lỗ trên trang bị, bạn cần sử dụng Kim cương Thạch cao cấp và Tiền Đồng.

Thu thập các vật liệu cần thiết và nhấn vào “Đục lỗ” để đục lỗ vào trang bị của bạn.

Sau khi đục lỗ, mỗi khe thẻ sẽ cấp một thuộc tính ngẫu nhiên cho trang bị của bạn.

Thuộc tính đã cấp có thể được thay đổi thông qua Trọng chú thuộc tính.

Nhấn vào nút mũi tên bên cạnh dòng thuộc tính để mở cửa sổ Trọng chú thuộc tính.

Cắm thẻ

Bạn có thể cắm thẻ vào trang bị đã đục lỗ.

Để cắm thẻ, hãy nhấn vào nút “+” trên khe cắm hoặc chuyển đến tab “Thẻ cắm”.

Thuộc tính của thẻ được trang bị sẽ ghi đè thuộc tính bẩm sinh của khe cắm. Tuy nhiên, nếu thẻ được lấy ra, khe cắm sẽ vẫn duy trì thuộc tính ban đầu của nó.

 

Nhấn vào nút “Thẻ cắm” để hiển thị menu Thẻ đủ điều kiện sử dụng với trang bị bạn đã chọn.

Chọn một thẻ và nhấn “Sử dụng” để trang bị.

Bạn có thể sử dụng Tiền Đồng để gỡ thẻ bằng cách chọn “Tháo thẻ”

Thẻ sẽ được lấy lại và thuộc tính ban đầu của khe sẽ được kích hoạt lại.

Mỗi lần bạn luyện tạo hoặc kiếm được trang bị mới, hãy đục lỗ và chèn thẻ để trang bị hoạt động mạnh mẽ hơn!