<

Tin Tức

Sổ tay thám hiểm

27-9-2022

Sổ tay thám hiểm sẽ thu thập toàn bộ thông tin về cuộc hành trình và những khoảnh khắc thú vị của bạn trong thế giới Ragnarok Legend

Sổ tay thám hiểm

Sổ tay thám hiểm được mở khóa sau khi đạt đến lv 17

Nhấn vào biểu tượng sách có nhãn “Sổ tay” ở trên cùng bên phải để xem các mục sổ tay khác nhau 

Khi nhân vật của bạn lên cấp, sẽ có nhiều phần sổ tay mới được mở khóa 

Nhật ký thám hiểm

Nhật ký thám hiểm hiển thị danh sách nhiệm vụ bao gồm cả các nhiệm vụ bạn đã hoàn thành và nhiệm vụ bạn sẽ nhận trong tương lai. 

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về nhiệm vụ cũng như phần thưởng bạn có thể nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cấp độ của bạn đạt đủ điều kiện, lời nhắc “Click tiến về” sẽ xuất hiện. Nhấn vào và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. 

Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ là mảnh ghép để bạn hoàn thành bức tranh ở cuối mỗi chương 

Sau khi bức tranh hoàn thành bạn sẽ nhận được phần thưởng

 

Phần thưởng chương tiết

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được phần thưởng chương tiết.

Hoàn thành nhật ký thám hiểm và thu thập nhiều phần thưởng thú vị.