<

Tin Tức

Sổ tay trang bị

27-9-2022

Sổ tay trang bị

Sổ tay trang bị sẽ cung cấp cho bạn thông tin bạn cần biết về các món trang bị 

Trang bị đồ giám được mở khóa khi bạn đạt đến lv 17.

Sổ tay trang bị sẽ hiển thị danh sách các trang bị bạn có thể tìm thấy tại thế giới Ragnarok Legend

Bạn có thể tìm các món trang bị mình cần với bộ lọc tìm kiếm 

Bộ lọc trên cùng bên trái phân loại các bộ phận (Vũ khí, Áo giáp,...) và bộ lọc bên phải phân loại theo Class.

Chạm vào trang bị để xem thông tin chi tiết trang bị 

Nhấn vào “Các cách để đạt được” để tìm hiểu cách nhận được trang bị