<

Tin Tức

Sổ tay Poring

27-9-2022

Poring là loài quái vật cực kì phổ biến trong thế giới Ragnarok, chúng có cả chuyên mục của riêng mình “Sổ tay quan sát Poring”

Sổ tay quan sát Poring ghi chép thông tin chi tiết về những loại Poring trong thế giới Ragnarok Legend

Sau đây là hướng dẫn sử dụng Sổ tay quan sát Poring dành cho các nhà thám hiểm

Ghi chép thám hiểm

Nhà thám hiểm có thể mở khóa Sổ tay quan sát Poring ở lv 25

Mục Ghi chép thám hiểm hiển thị nơi tìm thấy các Poring đặc biệt và thời điểm để tiếp cận chúng 

Chọn mở rộng Khu vực để xem lại Poring bạn đã thu thập được 

Nhấn vào tên của Poring để xem lại thời gian và vị trí bạn phát hiện ra nó lần đầu tiên. Nhấp vào ảnh Poring để chuyển sang “Ghi chú của tôi”

Khi bạn tìm thấy Poring, khu vực tìm thấy sẽ được ghi chú lại và mức độ thu thập sẽ tăng lên 

Để xem phần thưởng bộ sưu tập, hãy nhấn vào nút "Bộ sưu tập" ở bên phải của khu vực.

Càng tìm được nhiều Poring, phần thưởng bạn nhận được càng lớn. 


 

Ghi chú của tôi

Trong “Ghi chú của tôi”, bạn có thể xem tất cả danh sách Poring bạn đã tìm thấy và cách tìm thấy những Poring khác. Những Poring chưa được tìm thấy sẽ không được hiển thị nhưng bạn sẽ được gợi ý cách để tìm ra chúng 

 

Bạn có thể tìm 1 Poring nhiều lần để nhận được nhiều phần thưởng hơn