<

Tin Tức

Sổ tay thẻ bài

27-9-2022

Sổ tay thẻ bài

Sổ tay thẻ bài sẽ được mở ở lv 25. Sổ tay thẻ bài lưu trữ tất cả các thẻ nhà thám hiểm có thể tìm thấy trong Ragnarok Legend, được sắp xếp theo cấp độ

Nhấn vào một thẻ để xem thông tin chi tiết của thẻ đó ở phía bên phải, bao gồm hình ảnh và các thuộc tính mà thẻ có thể cấp cho trang bị của bạn. Cũng giống như với Sổ tay trang bị, bạn có thể nhấn vào “Các cách để đạt được” để biết danh sách tìm hiểu cách nhận thẻ.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc tìm kiếm để tìm những thẻ bài mình mong muốn