<

Tin Tức

Sổ tay cá nhân

27-9-2022

Sổ tay cá nhân

Sổ tay cá nhân được mở khóa ở lv 30.

Sổ tay cá nhân lưu giữ hồ sơ chi tiết và thành tựu nhà thám hiểm đạt được trong Ragnarok Legend 

Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ của mình trong Sổ tay cá nhân 

Ấn vào "Danh hiệu" để xem danh sách các Danh hiệu trong Ragnarok Origin.

Bạn cũng có thể tìm kiếm một Danh hiệu cụ thể bằng công cụ tìm kiếm 

Nhấn vào danh hiệu để tìm hiểu cách đạt được danh hiệu đó 

Sau khi đặt danh hiệu, bạn có thể đặt thêm sticker

Bạn có thể sử dụng 5 sticker cùng lúc 

Mỗi sticker có một kích thước khác nhau, sticker càng lớn càng chiếm nhiều slot

Bên phải sẽ hiển thị thông tin về sticker và cách để lấy được chúng 

Nhấn vào ô trống để xem cách mở