<

Tin Tức

Bang hội

27-9-2022

Bang hội

Hệ thống bang hội được mở khóa tại Lv 20

Nhấn vào “Menu” ở bên phải màn hình và nhấn vào “Bang hội”.

Bạn có thể tham gia một bang hội hiện có hoặc tạo một bang hội mới.

Bạn có thể gửi đơn đăng ký tham gia một hoặc nhiều bang hội cùng lúc 

Dưới đây là giao diện đăng ký tham gia bang hội 

Tạo một bang hội

Để tạo bang hội nhà thám hiểm cần có Kim loại hoa lệ và đồng Copper

Bạn có thể mua Kim loại hoa lệ tại cửa hàng trong thành phố

Khi bạn có tất cả các nguyên liệu cần thiết, hãy nhập tên và phần giới thiệu của bang hội để bắt đầu tạo bang hội 

Thông tin bang hội

Dưới đây là giao diện sau khi tham gia bang hội 

Đầu tiên là giao diện Thông tin bang hội 

Bảng thông tin bao gồm Tên / Level / biểu tượng / ID guild / chủ bang / các thành viên / vốn / nhóm bang / thông báo.

Bang chủ có thể thay đổi biểu tượng.

Nhà thám hiểm có thể chỉnh sửa thông báo và giới thiệu Bàng hội 

Tại mục Tin tức, bạn có thể xem hồ sơ hoạt động của các thành viên bang hội và sử dụng bộ lọc để chỉ xem thông tin bạn muốn.

Lọc để xem toàn bộ lịch sử của bang của bạn.

Nhấn vào “Trở về bang hội” để trở về căn cứ bang hội của bạn 

Dưới đây là hình ảnh căn cứ bang hội 

Bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn về các nội dung khác của bang hội như tổ đội bang hội, trận chiến kết hợp bang hội, quản lý bang hội, …

Thành viên bang hội

Bạn có thể xem danh sách thành viên bang hội tại đây 

Khi nhận được yêu cầu vào bang, bạn có thể kiểm tra từ “Danh sách xin”.

Nhấn vào “Đồng ý” để cho phép tham gia hoặc nhấn vào “Xóa danh sách” để xóa tất cả các yêu cầu cùng một lúc.

Bạn có thể rời bang hội bằng cách nhấn vào nút "Rời bang hội".

Nếu bạn là chủ bang hội, bạn cần bàn giao danh hiệu cho thành viên bang hội trước khi rời khỏi bang hội.

Bạn có thể chỉ định hai chức danh có sẵn cho các thành viên của bang hội bằng cách nhấn vào “Chức vị biên tập”.

Sử dụng tính năng “Gửi thông tin” để gửi tin nhắn cho tất cả thành viên bang hội.

Gửi thông báo sẽ bị tiêu hao điểm nguyên khí 

 

Bạn có thể xem hồ sơ của một thành viên bang hội và thay đổi chức danh.

Các vị trí cơ bản là Hội trưởng, hội phó, Giám đốc và Chấp sự.

Như đã giải thích ở trên, bạn có thể gán một chức danh mới cho các thành viên.

Nếu Hội trưởng không đăng nhập vào trò chơi trong 14 ngày hoặc lâu hơn, danh hiệu sẽ tự động được trao cho thành viên khác.

Giống như tham gia tổ đội, bạn có thể sử dụng tính năng trò chuyện bằng phím tắt sau khi tham gia một bang hội.

Nhấn vào biểu tượng trên để bắt đầu trò chuyện bằng phím tắt với các thành viên của bang hội.