<

Tin Tức

Cài đặt

27-9-2022

Hệ thống

Bạn có thể điều chỉnh độ phân giải, khung hình, màn hình và âm lượng.

Bạn cũng có thể chọn cách hiển thị sát thương, cộng sự và đường viền.

Trên cài đặt âm lượng, bạn có thể điều chỉnh âm lượng của nhạc nền, tin nhắn thoại, âm thanh hiệu ứng tương ứng.

Cá nhân

Trong mục Cá nhân, bạn có thể thực hiện những việc sau;

Kiểm tra biệt hiệu và ID của bạn.

Kiểm tra thông báo trò chơi và liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Đăng xuất, thay đổi tài khoản của bạn và chọn một nhân vật.

Khóa màn hình khi cần thiết và sử dụng lối thoát khẩn cấp khi game bị lag.

Cá nhân hóa cách chơi của bạn bằng cách sử dụng nhiều tính năng khác.

Thông báo đẩy

Bạn có thể thiết lập loại và thời gian cho thông báo đẩy.

Hãy cài đặt thông báo để không bỏ lỡ những sự kiện thú vị nhé