<

Tin Tức

Hoán đổi lễ bao

27-9-2022

Làm sao để hoán đổi lễ bao

1. Nhấn vào [Phần thưởng] ở trên cùng bên phải

2. Nhấn vào [Hoán đổi lễ bao] ở trên cùng.

3. Nhập mã đổi thưởng và nhấn Xác nhận.

4. Sau khi đổi phiếu thưởng, hãy nhấn vào biểu tượng [Bạn bè] ở dưới cùng.

5. Bạn có thể nhận phần thưởng từ phiếu thưởng qua [Bạn bè]  [Thư].